Niezależna Telewizja Lokalna należy do Grupy TVN
Ustaw tvntl.pl jako stronę startową
Piątek, 21 lipca 2017 r.
imieniny: Daniela, Dalidy
NTL z satelity

UWAGA zmiana transpondera!

wfosigw

odbior banner

Regulamin konkursu "Rozwiąż rebus"

Regulamin Konkursu „Rozwiąż rebus”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. NTL Radomsko sp. z o.o.. z siedzibą w Radomsku, przy ul. 11-go Listopada 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000114461 zwana dalej „Organizatorem” i TVN S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000213007 zwana dalej „Współorganizatorem” są współorganizatorami (dalej „Organizatorzy”) konkursu na czas (dalej „Konkurs”) pod nazwą „Rozwiąż rebus”.
 1. Konkurs będzie prowadzony w dniach 8 lipca - 3 września 2011r w tygodniowych edycjach trwających od piątku do czwartku kolejnego tygodnia włącznie.

5.   Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Plus, T-Mobile, Orange i Play.

6. Pracownicy NTL Radomsko, TVN S.A., Asseco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. i P4 Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS o treści REBUS pod numer 7222. Opłata za każdy SMS wysłany pod numer 7222 wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
 1. Po zarejestrowaniu się w systemie nadawca SMS-a staje się uczestnikiem Konkursu i otrzymuje w zwrotnym SMSie instrukcję przesyłania odpowiedzi.
 1. W celu zwiększenia szansy na wygraną każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu wielokrotnie.
 1. W celu weryfikacji uczestnika i/lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.
 1. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania zwycięzcy Konkursu może być ujawnione publicznie na stronie lub na antenie NTL Radomsko.
 1. Organizatorzy ustanawiają, że w Konkursie honorowane będą odpowiedzi na pytania konkursowe przesyłane w SMS-ach konkursowych w czasie nie krótszym niż 10 sekund.

§ 3

Przebieg Konkursu

 1. Konkurs polega na odgadnięciu rozwiązania rebusu prezentowanego w programie NTL, w audycji „Już/Jutro weekend” i na jak najszybszym przesłaniu tego rozwiązania do systemu konkursowego. Jeśli uczestnik zna rozwiązanie rebusu prezentowanego w Audycji i chce wziąć udział w Konkursie powinien wysłać SMS o treści REBUS w czasie trwania którejkolwiek z edycji Konkursu a następnie prawidłowo i w najszybszym czasie przysłać na konkursowy numer SMS poprawne rozwiązanie rebusu prezentowanego w Audycji. Jedna osoba w każdej edycji Konkursu, która najszybciej przyśle poprawne rozwiązanie rebusu licząc czas od momentu zarejestrowania hasła zgłoszeniowego nadesłanego przez Uczestnika w systemie konkursowym do momentu otrzymania przez system konkursowy poprawnego rozwiązania rebusu - ale nie krótszy niż 10 sekund - wygra nagrodę przewidziane dla edycji Konkursu.
 1. Przyznanie nagrody Zwycięzcy zostanie potwierdzone po zakończeniu Konkursu w trakcie połączenia telefonicznego zainicjowanego przez Organizatorów Konkursu.
 1. W chwili połączenia telefonicznego uczestnik poda dane, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, potrzebne do weryfikacji i ustalenia osoby uczestnika.
 1. Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem pod numer telefonu, z którego przesyłał wiadomości SMS w konkursie podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sygnałów przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury.
 1.  Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem Konkursu, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie kwalifikacja uczestnika zostanie anulowana i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej osobie, która miała następny w kolejności najkrótszy czas, w jakim przesłała poprawną odpowiedź. 
 1.  Jedna osoba (identyfikowana przez imię, nazwisko, adres, numer telefonu) może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli okaże się, ze połączenie telefoniczne nawiązywane w celu przyznania nagrody za kolejną edycję realizowane jest ponownie z osobą, która wygrała już jedną nagrodę w Konkursie to połączenie to wraz z zamiarem przyznania nagrody ulega zakończeniu bez przyznania nagrody, a dla przyznania nagrody zostanie nawiązane kolejne połączenie z kolejnym numerem spełniającym warunki niniejszego Regulaminu uprawniające do gry o nagrodę. 

§ 4

Nagrody

 1. W Konkursie do wygrania jest 8 (osiem) nagród po jednej dla każdej edycji. Nagrodami są zestawy upominków. Zestaw składa się z szlafroka, ręcznika, teczki, zestawu długopisów, portfela.
 1. Nagrody w każdej z 8 edycji wygra Uczestnik, którzy uzyska najkrótszy czasy od zarejestrowania się w Konkursie do przysłania poprawnego rozwiązania rebusu.
 1. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu.
 1. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę.
 1. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością NTL.
 1. W przypadku jeśli dwóch lub więcej Uczestników uzyska w edycji Konkursu taki sam czas który może uprawniać do wygrania nagrody, nagroda zostanie przyznana tylko jednemu Uczestnikowi, temu który zgłosił się do tej edycji Konkursu jako pierwszy.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: NTL Radomsko, ul. 11go Listopada 2, 97-500 Radomsko, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Rozwiąż rebus” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli NTL.
 1. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi.
 1. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 1. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
 1. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6

Publikacja Regulaminu Konkursu

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul.11go Listopada 2, 97-500 Radomsko) oraz na www.tvntl.pl.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora
  (NTL Radomsko, ul. 11-go Listopada 2, 97-500 Radomsko), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Konkursu, w tym również w ramach Audycji - nie dłużej niż przez okres  przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2.  Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.  Organizator konkursu nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom.

4.   Organizator Konkursu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Konkursu będzie poinformowany.

5.  Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,
w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ”NTl Radomsko, ul. 11go Listopada 2, 97-500 Radomsko”

6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

W celu ułatwienia Uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie odbioru Nagrody, podania swoich Danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator zapewnił dostęp do skrzynki mailowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie SMS-a przez osobę biorącą udział w Konkursie jest traktowane jako wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o rozpoczęciu nowej edycji Konkursu.
 TVNTVN24Agency

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i jak je usunąć zobacz naszą politykę prywatności.